PROIECTELE DE INVESTITII ALE COMUNEI NANA AFLATE IN FAZA DE IMPLEMENTARE/DEFINITIVARE

 

Un accent foarte important a fost pus pe obţinerea finanţărilor pentru proiecte de utilitate

certă destinate locuitorilor comunei Nana.

Vă prezentăm detaliat proiectele aflate în faza de implementare si/sau definitivare in

perioada 2022-2023:

1. „Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 – Corp 2 in comuna Nana,

judetul Calarasi”

- Total investitie proiect in urma licitatiei si a ordonantei 114: 2 272720,68 din care 2 147

078,53 lei - buget de stat si 125642,15 lei buget local;

- Sursa de finantare: Programul National de Dezvoltare Locala II;

- Obiective propuse: reabilitarea corpului 2 al scolii din comuna Nana;

- Stadiu proiect:finalizat, s-a facut proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

2. „Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Nana, judetul

Calarasi”

- Valoare totala proiect in urma licitatiei si a ordonantei 114: 9.380.646 lei din care 8 993374 lei

- buget de stat si 387272 lei - buget local;

- Sursa de finantare: Programul National de Dezvoltare Locala II;

- Obiective propuse: asfaltare strazi in comuna Nana pe o lungime de 6,95 km liniari;

- Stadiu proiect: finalizat, s-a facut proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3. ,,Reabilitare si modernizare Unitate sanitara in comuna Nana, judetul Calarasi”

- Valoare totala proiect in urma licitatiei si a ordonantei 114:1 358338,04 lei din care 1 285

436,54 lei-buget de stat si 72 901 lei –buget local;

- Sursa de finantare: Programul National de Dezvoltare Locala II;

- Obiective propuse: reabilitare unitate sanitara din comuna Nana;

- Stadiu proiect: in executie, stadiul fizic al lucrarilor fiind de aproximativ 40 % realizat;

4. ,,Reabilitare si modernizare sediul Primariei in comuna Nana, judetul Calarasi”

- Valoare totala proiect: 759 653, 92lei din care 649 787 lei-buget de stat si 109 866,92 lei-buget

local;

- Sursa de finantare: Programul National de Dezvoltare Locala II;

- Obiective propuse: reabilitarea unitate sanitara din comuna Nana;

- Stadiu proiect:in executie.

5. “Asfaltare drumuri comunale in zona est, in comuna Nana, judetul Calarasi”.

-Valoare totala proiect: 14 549 141.62lei

- Sursa de finantare: Anghel Saligny+Buget Local

- Obiective propuse: asfaltarea a aproximativ 6,2 km de drumuri locale;

-Stadiu proiect: sursa de finanatare aprobata ,urmeaza semnarea in cel mult 2 (doi) luni a

contractului de finanatare.

6. “Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale, in comuna

Nana, judetul Calarasi.”

-Valoare totala proiect: 14 226 860,27 lei

- Sursa de finantare: Programul National-,,ANGHEL SALIGNY”- Buget local

 

- Obiective propuse: infiintarea retelei de gaze in localitate;

-Stadiu proiect: s-au intocmit S.F., D.T.A.C. si studiile de teren (geotehnic, topografic ), avizul

de la Mediu.

-Depus la MDLPA

7. “Construire si dotare gradinita cu program prelungit si after school, in comuna

Nana, judetul Calarasi”.

- Valoare totala proiect-7 024 347.18 lei

- Sursa de finantare - C.N.I.+ buget local

- Stadiu proiect: a fost depusa solicitarea pentru includerea pe lista-sinteza a C.N.I.

8. “Eficientizarea energiei in unitatea de invatamant in comuna Nana, judetul

Calarasi.

- Valoare proiect - 2 179 687,44 lei

- Sursa de finantare - A.F.M+buget local

- Stadiu proiect- depus la AFM.

9,,Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Nana, Judetul

Calarasi “

-Valoarea proiect-14.192.885 lei

- Sursa de finantare: Programul National-,,ANGHEL SALIGNY”- Buget local

-Stadiu proiect: s-au intocmit S.F., D.T.A.C. si studiile de teren (geotehnic, topografic, expertiza

tehnica), documentatiile de avizare, obtinandu-se avize de la Telekom, Enel, Drumuri judetene

si avizul de la Mediu.

-Sursa de finanatare aprobata de MDLPA ,urmeaza semnarea contractului de finanatare.

10.,,Infiintare Centru Comunitar Integrat in Comuna Nana,Judetul Calarasi”

-Valoare proiect=553,098.06 lei;

-Sursa de finantare:Fonduri europene exercitiul bugetar 2014-2020 POIM prin ADR SUD

MUNTENIA si Buget local;

-Stadiu proiect-aprobat.

11.,,Amenajare Parc Recreativ in Comuna Nana,Judetul Calarsi”

-Valoare proiect-196,000.00 lei;

-Sursa de finantare-Buget local;

-Stadiu proiect-finalizat,s-a facut proces-verbal de receptia lucrarii.

12.,,Eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Nana,Judetul

Calarasi”;

-Valoare proiect-1,034,191.33 lei;

-Sursa de finanatare-Ministerul Mediu prin AFM si Buget local;

-Stadiu proiect-depus.

13.,,Amenajare teren de sport si loc de joaca pentru copii in Comuna Nana,Judetul

Calarasi”

-Valoare proiect=572,962.92 lei;

-Sursa de finantare –buget local;

-Stadiu proiect-in derulare.

14.,,Monitorizarea si supravegherea spatiului public in comuna Nana,judetul

Calarasi”

-Valoare proiect-324,373euro/1,596,313.47 lei;

 

-Sursa de finantare-PNRR-C10-I1.2 si Buget local;

-Stadiu proiect-in derulare.

15.,,Amenajare Parc in comuna Nana,judetul Calarasi”

-Valoare proiect=577,049.79 lei;

-Sursa de finanatare-AFIR prin Asociatia GALL-Valea Mostistea si Buget local;

-Stadiu proiect-depus.

16.,,Dotare cu mobilier,materiale didactice si echipament digital a unitatilor de

invatamant preuniversitar si aunitatilor conexe in comuna Nana,Judetul Calarasi”

-Valoare proiect-869,000.00 lei;

-Sursa de finantare-PNRR Educatie C15 si Buget local;

-Stadiu proiect-in curs de avizare si depunere.